Σούλα Τσουμέζη

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 22820 - 23130

ΚΙΝΗΤΟ : 6947 591797

www.tzoumezi.com

Ptsumezi@hotmail.com