Ο Καιρός

Δρομολόγια

Παραλίες

Διαδρομές

Μουσεία

Μοναστήρια

Πολιτισμός

 

Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Άνδρου "Η Αγία Θαλασσινή" που ιδρύθηκε το 1987, είναι Πρωτοβάθμια επαγγελματική Ένωση με έδρα την Άνδρο.

Το καταστατικό της με την υπ' αριθμ. 30/1987 είναι καταχωρημένο στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Σύρου με αύξων αριθμό 578 και διέπεται από το Ν. 1712/1987 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σκοπός της Οργάνωσης αυτής είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια του κοινωνικού συνόλου.

Διοικείται από 5μελές Συμβούλιο, εκλεγόμενο κάθε 2 χρόνια από την Γενική Συνέλευση.